Etiket: İslamiyette Rüya

İslamiyette Rüya

İslamiyette Rüya konusu ve İslamiyette Rüya hakkında tüm bilgiler… İslamiyette Rüya ;Hazret-i Muhammed’e inen vahyin sâdık rüya ile başlaması ve Kur’an-ı Kerîm’in birçok âyetlerinde anlaşıldığı gibi, muhtelif peygamberlere rüya ile birtakım vuku bulacak hâdiseler hakkında işaretler verilmesi, rüyanın yalnız İslâm dininde değil, eski dinlerde de ehemmiyetini belirtmektedir.          İslamiyette Rüya Meselâ Hazret-i İbrahim’in, …