Blog

Medyum

medyum

Medyum Zeynel Eroğlu

Medyum ekstra duyusal algı ve paranormal doğanın güçlerine başvurur. Medyum olmak herkesin bir parça doğasında vardır. Hepimiz farkında olmadan medyum yeteneği ile doğarız. Medyum olan ve olmayan arasındaki fark; hepimizin doğasında bulunan doğal sezgisel yeteneği ve altıncı hissi ne kadar kullanabildiğimizle alakalıdır. Medyum , bireysel ve aura olarak bilinen elektriksel, manyetik ve diğer enerjilere duyarlıdır. Medyum aurik alanın duygusal, fiziksel ve ruhsal parçaları ile istenen bilgilere erişebilir. Medyum sözel olmayan iletişimini, yani doğal yeteneğini kullanır. Medyum , bilinçaltında oluşan olayların doğal seyri ve mevcut bilgilerinin değerlendirmesi ile oluşan medyum sezgisel yeteneği ile gelecekteki olası olayları hesaplayabilir ve olası tahminler verebilir. Medyum Yeteneği, bilinmeyen ve korkutucu bir şey değildir; Medyum özelliği olan insanlarda zaten bu yetenek mevcuttur…

Medyumlar Hakkında Her şey

Medyum ekstra duyusal algı ya da paranormal güçlere sahip bir kişi anlamına gelir…
Medyum “öbür dünya” ile ilişki kurabilen, telepatik gücü kuvvetli olan kişilerdir…
Medyum ilişkiye geçmeden önce kendisini genellikle trans haline getirir…
Medyum ya da Medyum olmak öğrenilebilir bir yetenek midir?

Medyum ya da Medyum olmak bazı durumlarda doğuştan geldiği gibi, bazı durumlarda ise medyum yeteneğinin açığa çıkması gereklidir. Bu da Medyum önsezisi ve medyum görüşü gerektirir.
Medyum olmanın dışında acaba bu yetenekler Allah vergisi olarak tabir edilebilir mi?
Medyum konusunda yazılacak, çizilecek hatta sorulacak sorular elbette bu kadarla sınırlı kalmıyor, tüm bunların ötesinde aslında hala Medyum kavramını farklı mistik var oluşlarla karıştıran düşüncelere de rastlamak mümkündür…

Medyum- Bilim

Medyum, bir kısmı bilimsel çatışmalara da katılarak olayın araştırılmasına yardımcı olurken, önemli bir kısmı da bu konuda çok açık olmamayı tercih etmektedir. Bazı isimler dünyaca tanınmıştır, birçok kişi sevdikleri ile bağlantı kurabilmek için onların kapısını aşındırmıştır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde yüzlerce seans düzenleyerek gazetelere manşet olmuşlar, bazıları ise bu yoldan para kazanmışlardır.

Medyum – Enerji İlişkisi
İnsanın doğasında var olan enerjiyi, negatif ve pozitif olarak ele alırsak, medyum ;İnsanlar üzerinde mevcut bulunan, negatif enerjiyi görerek, bu enerjinin o kişi ve nesneden dışarı atılmasını ya da kontrol altında tutulmasını sağlamaktır. Kişinin veya nesnenin karşılaşılabileceği tehlike ve önemli olaylar hakkında , geçmiş ve de gelecekten bilgi veren kişi anlamındadır. Medyum – Medyum u, diğer insanlardan farklı kılan yapısı, onun olaylar karşısındaki bakış açısıyla bir iletici olarak bilgi vermesi, kişi veya nesne hakkında,kendi sorduğu soruları, mistik güçten aldığı cevaba, kendi yorumunu da katarak bildirmesidir.

Nasıl Medyumluk Yapılır ?
Medyum, trans yöntemini kullanır. Trans; yoğunluğunu vererek ,beyin enerjisiyle düşündüğü konuya odaklanarak ,karşındaki kişi veya nesnenin gizemli halini anlamaya çalışmasıdır.Transa geçtiğinde ,hissettiği negatif enerjiyi , yok etmek için ,mistik güçten aldığı pozitif enerjiyi,kendi enerjisine katarak, karşısındaki kişinin veya nesnenin negatif enerjisini kontrol altına almak için gerekli çalışmaları yapar. Bu durum karşısında,çoğu kez, şiddetli olan enerjiye, sıkışarak, kendini kaybederek ,kötü (negatif)enerjiye baskı yapamayıp onun kontrolüne girerler.
Böyle bir durumdan kurtulan medyum, beyin yapısı ,almış olduğu negatif enerji sonucu büyük hasar alır. Artık kendini kontrol etmesi ve olaylara sağlıklı bir şekilde yaklaşması ve enerjiyi kontrol altına alması çok zor olur. Günümüzde kendisine medyumum diyen ,bir çok insanın (negatif enerjiye teslim olan medyumlar) olarak belirtmekte fayda var.

Medyum Nedir Sorusunun Cevabı
Medyum hakkında medyumun ne olduğu ve medyum ile ilili bilinmek istenen sorulara bir çok yorum katılarak cevap verilebilir; Ancak gerçek anlamda bir medyum, sahip olduğu enerjiyi nasıl kullanacağını bilir ve bir çok insanın duyamadığı duyar ,göremediğini görür. İnsanın ,doğada var olan bazı ses ve görüntüleri algılayamadığı bir gerçektir. Bunun nedeni ;insanın enerjisinin gücünü tam olarak kullanamaması veya bunu bilmemesinden kaynaklanmaktadır. Gerçek bir medyum, bu sorulara cevap verebilecek niteliklere sahip olmalıdır.

Bu özelliğini ,iyiye ve de kötüye kullanmak medyumun kendi iç yapısı ve ahlak anlayışı ile ilgilidir.Kimi zaman kullanılmaması gereken yerde enerjisini kullanarak ,gücünde eksilmelere neden olur.Her zaman olduğu gibi,doğru yer ve zaman bir medyum için çok önemli bir özelliktir.

Medyumların Özellikleri
Kötü bir enerjiye sahip olan medyumun ,enerjisi ile , her yaptığı kötülük sonucunda , negatif enerjisinde artış görülmektedir. Medyum burda nefsini ,aklını,bilgisini kötülüğe ve şeytana satmış durumundadır.

Medyumun Amacı
Bazı medyumlar, kötü ve iyiyi ayırt edemediğinden dolayı ,yaptıkları etki sonucu bir çok ailenin geçimleri bozulmuş,kimilerinin dünya düzenleri değişmiş, insan hayatında tamiri ve telafisi mümkün olmayan haller meydana getirmiştir.
Medyumun asıl amacı ,geçmişte yaşayan insanların ruhlarıyla, bağlantı sağlamak ve onlarla diyalog kurmaktır..(Burada dikkatinizi çekmek istediğim husus, bağlantı kurulan ölen kişinin ruhu değil ,cin olmasıdır.) Genelde, acılı insanların vicdanlarını rahatlatmak ,huzura kavuşturmak ,ölen insanların bildikleri bilgilere ulaşmak ,yaygın olmasa da , cinayet gibi davalarda ,cinayetin kim tarafından işlenildiğinin,öğrenilmesi için seanslar düzenlenmektedir.

medyum
Bir Medyum Nasıl Olmalı ?

Medyum herkes tarafından güven duyulan, bir kişi olmak, insanların sırlarını, başka hiç kimseyle paylaşmayan, güçlü bir irade ve ahlaka sahip olmak zorundadır. Günümüzde bu tür olaylar ve alınan sonuçlar sizler tarafından bilinmektedir. Medyum – Medyumları ; göz perdesi olmayan medyumlar, 6. hissi kuvvetli olan medyumlar, kulağına ses gelen medyumlar gibi ayırmak mümkündür. Medyum – Medyumlar ,şüphesiz ki, enerji yoğunluğunu hissetmesiyle, bir takım olayları vede farklı güçleri kullanırken kendine ve karşısındaki insana karşı daima saygılı olmak zorundadır.
Kimi medyumların; ‘’her şeyi bilirim’’ gibi çok iddialı yaklaşıp bir şeyleri bilmemesi nedeniyle günümüzdeki medyumluk yapısı değerini kaybetmiştir. Medyum’un asıl olarak cinci hoca ve kahin ile tam bir bağlantısı vardır.

 Medyumların Mistik Güçleri
Medyum, mistik gücü sayesinde ,olayları sanki televizyon ekranından görüyormuş gibi anlatır. Ve gerçekte de böyledir.

Mistik güç tarafından verilen bilgiler ve de gösterilen konulara, medyumun da bir yorum katarak o konu hakkında görüşlerini sunar.Buradaki en önemli olaylardan biri,mistik gücün medyumu etkisi altına alarak, medyumun kendi bedensel enerjisini baskıda tutarak, hükmedilen olmaktan çıkıp, hükmeden konumuna ulaşması ,sonucunda medyuma çok zarar görür. Medyum – medyumun bu şekilde baskı altında kaldığından dolayı vereceği bilgilerin tamamının yanlış bilgiler olması kesindir.

Medyumlar Gelecekten Haber verir mi?
Genelde insanlar medyumlardan hep gelecekle ilgili bilgi isterler.Şimdiye kadar, gördüğünüz ,izlediğiniz, medyumlar da bu şekilde değiller miydi?Gelecek nasıl olsa bilinemediğinden dolayı ,ne kadar çok bilgi verirse ,karşısındaki o insanı o kadar çok mutlu edecektir.Bu yüzden genelde bir falcı gibi ,hep iyi ve de olumlu sözler söylerler.

Medyum kendisinden bilgi almak isteyen kişinin sorusuna ve niyetine göre, onun hoşuna gidecek şekilde bilgilendirir.Medyum kendini ön planda tutup, bir heyecan yaratarak istediğini elde etmek için,para,makam,mevki gibi imkanların eline geçeceğini kesin bir dille anlatır.Tabi ki burada önemli olan medyumun eline geçecek olan, imkan ve beklentilerdir.Dolayısıyla, bilgi alabileceğiniz medyum, güvenilir, itimat telkin eden birisi olmalıdır.Medyum konusu hakkında yada Medyum hakkında soru sorun ve görüşleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz…