Blog

Kozmik İlimler

KOZMİK İLİMLER

Kozmik İlimler ve Kozmik İlimlerin Detaylı Açıklamaları

Kozmik İlimler , “evrendeki bilim” demektir ve Kozmik İlimler kainatı idare eden tek bir merkez güç olduğunu ve merkezin de bize neler bildirdiğini araştırmaktadır.

Kainatı anlamak için, uzay ve zaman ilişkisinden sıyrılarak kozmik bir bilince ermek gereklidir.

Zira, Kozmik İlimler kainatta olan hadiselerin nasılını, niçinini, nedenini araştırmaktadır.

Kozmik İlimler bu yönü ile, kainat kitabıdır. Yani insan ruhen üstün vasıflar kazandığında Kozmik İlimler ve ötesine geçebilecek ve tüm bu kozmik enerjiden yansıyan bilgiler insana bildirilecektir. Yaratıcı bize sonsuz bilgi vermiştir, ama bunu kullanmak için belli başlı bazı şeylerden geçmemiz ve ruhen olgunlaşmamız gerekmektedir. Yani, insan’ın içindeki sır ve bilgi kozmik bilgidir ve bu kozmik bilince ancak ruhen erişilebilir.

Normalde bizim konuştuğumuz veya duyduğumuz ses dalgaları, kozmik evrende mevcut olan bütün ses dalgaları içinde bir iğne ucu kadar yer tutar. Gördüğümüz renkler ise, sadece kırmızı ile mor arasındaki renklerdir. Yine algıladığımız kokular, hisler, duygular bizim ölçülerimize göredir, fakat bunun ötesinde başka alemler, boyutlar vardır ve Kozmik İlimler bunu araştırır.

Dünyanın büyük bir patlamayla (Big Bang) oluştuğunu ve bu patlamayla devamlı bir enerjinin yayılıp genişlediğini ve genişlemeyle birlikte kozmik enerjinin ortaya çıktığını algılayabilirsek, kainatı anlayabilir ve bu kozmik enerjiye bağlanabiliriz. Yani uzayın genişlemesi ve yayılan enerjinin tüm kozmosu etkilediğini göz önünde bulundurursak, bizlerin de bu enerjiden etkilendiğimiz aşikardır.

İnsan kozmolojik bir canlıdır ve etrafında sürekli enerji varlıkları (melekler) bulunur. Ruhumuz ise bilinç ötemiz ile bağlantılıdır ve hayal zannettiğimiz şeyler, aslında gerçektir. Bizim ruh halimize ve düşüncelerimize göre, etrafımızdaki bu kozmik enerji şekil değiştirmektedir.

Aslında insan, diğer kozmik varlıklar gibi, sürekli enerji yansıtan (bio enerji) ve Kozmik İlimler ötesine geçebilen (astral seyahat) bir varlıktır. Ama malesef, çok az insan bu yönde kendisini geliştirmek ya da bu yönünü kullanmak ister.

Yaratıcı bize kendi kozmik enerjisinden vermiştir ve insan bu yönü ile yaratıcının boyası ile boyanmıştır. Bizi kuşatan kozmik enerjiden ve renklerden istifade ederek, ruhsal bio enerjimizi yansıtabilme gücüne erişebilmek için; öncelikle, meditasyon (bilinç ötesine geçiş) yapılmalı ve daha sonra ise, ruh bedeni ile düşünme ve algılama yeteneğine ulaşmak gereklidir.

Bu yönde kendisini geliştirmek isteyen insanlar için kozmik kapılar ve kozmik bilgiler her zaman açıktır.

Kozmik İlimlerin Kozmoloji ile tam bir bağlantı içinde olduğunu söylemekte yarar var. Çünkü Kozmoloji Evrenbilimi anlamına gelmektedir. Evrensel Bilimlerin felsefik ve metafizikserl açılımı Kozmik İlimler dir…

Kozmoloji; evrenbilim: evreni yöneten genel yasaları araştıran bilim. klasik felsefede kozmoloji metafiziğin konusudur. Aristo’dan Galileo, Newton’a ve Einstein’a kadar evren bilimsel olarak da inceleme konusu olmuştur. kimi filozof evrenin yasasını tanrı yasası olabileceğini savunmuştur kimi filozof da tanrının yasalarının bilinemeyeceğini söyleyerek konuyu inceleme gereği görmemiştir…

Bir önceki yazımız olan Telekinezi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.