Yönetim ve Liderlik Kursu

Yönetim ve Liderlik Kursu

Yönetim ve liderlik her zaman birbirine kardeş olmuş ancak her zaman birbirini kovalayan iki ayrı unsur olarak karşımıza çıkmıştır. Liderlik yeteneğine sahip olmak, şirketlerde yöneticilik, müdürlük, başkanlık, başkan yardımcılığı yapmak liderlerin asıl hedefleri arasında yer almıştır. Daha etkin bir lider olmak için liderlik yeteneğinin yanında bu yeteneğin daha üstüne çıkacak özelliklere de sahip olmak gerekir.

Bir yönetici ya da lider çalıştıkları işletmenin tüm işlerini bilmez. Ancak liderlerin asıl bilmesi gereken Pazar eğilimleri, şirket dinamikleri, şirketin vizyonu, şirketin misyonu, şirketin hedefinin ne olduğudur. Lider sorgulayan ve sorguladığı şeyin cevabını almak zorunda olandır. Liderin bilgi kaynakları her zaman sağlam temellere dayanmalıdır. Liderler her zaman bir şirketin hedeflerini ve programlarını oluşturan en önemli kişilerdir. Analizleri kuvvetli olmalıdır. Şirketi ileriye taşıyacak, hedefine ulaştıracak analizleri çok iyi yapabilmelidir.

Yönetici ve lider arasında hangi farklar vardır?

  • Yönetici ve lider kişiler yenilikçidir. Lideri yöneticiden ayıran fark ise liderin yaratıcı olmasıdır.
  • Yönetici ve liderler vizyonu olan kişilerdir. Liderler, vizyon oluşturma yeteneği olan kişilerdir.
  • Yöneticiler yapı üzerinde çalışırken liderler insan üzerinde çalışır.
  • Yöneticiler, statükocu olurken liderler daha yaratıcı oldukları için statükoya meydan okuyabilecek konumda olan kişidir.
  • Yöneticiler her zaman farklı farklı olabilir ancak liderler her zaman orijinal olan kişidir.
  • Yöneticiler her türlü aynı şekilde davranabilirler ancak liderler her zaman ilham veren kişiler olmuştur.
  • Yöneticilerin daha kısa vizyona sahip iken liderler daha uzun ömürlü vizyona sahiptirler.
  • Liderler her zaman yönetimi geliştirme ve yönetme yeteneğine sahiptir.

Yönetim ve liderlik eğitimine kimler katılabilir?

Kurum yönetim kadrosu, yönetici adayları, proje yöneticileri, çalışanlar, liderlik yeteneği olanlar ve bu yeteneği geliştirmek isteyenler yönetim ve liderlik eğitimine katılabilir.

Günümüzde şirketler arası rekabetin fazlaca artması daha güçlü yönetici ve liderlere ihtiyaç duyulmasını gerektirmektedir. Bir işletmenin yönetimini en iyi şekilde yapabilmek için liderlik unsurlarının da en üst düzeyde olması ve çalışanları en iyi şekilde motive edecek özelliklere sahip olması gerekir. Siz de metafizik uzmanı, medyum astrolog Zeynel Eroğlu yönetiminde katılacağınız yönetim ve liderlik eğitimi ile liderlik vasıflarınızı güçlendirebilir, aranan bir lider ya da yönetici olabilirsiniz.

 

 

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

one × three =