Osmanlıca Kursu

Osmanlıca, yabancı bir dil gibi algılanmış ancak Arapça ve Farsçanın etkisinde kalarak günümüze kadar gelmiş bir yazı dilidir. Eski Türkçe olarak da adlandırılan Osmanlıca 13-20.yüzyıllar arasında Anadolu’da ve özellikle Osmanlı Devleti’nde kullanılmış bir yazı dili özelliğini taşır.

Osmanlıca, kronolojik sıra ile kendi içinde sınıflara ayrılır:

  • 15-16. yüzyıl arası Eski Osmanlı Türkçesi
  • 16-19. yüzyılın ikinci yarısına kadar Klasik Osmanlı Türkçesi
  • yüzyılın ikinci yarısından 20.yüzyıla kadar Yeni Osmanlı Türkçesi

Osmanlıca ya da Osmanlı Türkçesi, Osmanlı Devleti’nin hüküm sürdüğü dönemlerde resmi yazışmalarda ve edebiyat dilinde oldukça sık kullanılmış bir yazı dili olmuştur. Arapça ve Farsça kelimelerden etkilenerek karma bir dil haline gelmiştir. Osmanlı Devleti’nde sıklıkla kullanılan Osmanlıca aslında Osmanlı Devleti’nden çok önce Anadolu Beylikleri zamanında sıklıkla kullanılan bir yazı dili olmuştur.

Osmanlıcada hangi harfler ve rakamlar kullanılır?

Osmanlıca tıpkı Arapça gibi sağdan sola doğru yazılır ve büyük küçük harf kavramı yoktur. Noktalama işaretlerine pek uyulmaz ve Arap harfleri sözcüklerin baş, orta ve son kısmında farklı şekilde yazılır.

Osmanlıcada rakamlar Arap rakamlarıdır. Rakamlar, yazıda olduğu gibi sağdan sola değil soldan sağa doğru yazılır. Arap harflerinin sayısal değeri ebced hesabını ortaya çıkarır. Oluşturulan bu ebced hesabı ile tarih düşürme, astronomi, edebiyat, tasavvuf, mimarlık alanlarında kullanılmaktadır.

Osmanlıca, Arapça ve Farsça kelimelerin birleştirilmesiyle oluşan bir yazı dili olmuştur. Kendine has özellikleri ve farklı yazı türleriyle başlı başına bir sanat olmuştur. Osmanlıca kelime haznesi günümüz Türkçesinden oldukça zengin bir yazı dilidir.

Osmanlıcayı öğrenmek kolay mıdır?

Osmanlıca öğrenmek alfabe harflerini ezberlemek değildir. Sadece Osmanlıca kitapları okumak için öğrenilmek isteniyorsa basit seviyede Osmanlıca kursu alınabilir. Ancak ileri seviyede bir Osmanlıca öğrenmek isteniyorsa bunun için sağlam bir alt yapı ve bilgi gerekir. Özellikle berat, ferman, name-i hümayun gibi padişah adına düzenlenen belgeleri okumak için ileri seviye Arapça ve Farsça bilmek çok önemlidir.

Genel olarak belli bir kültürel alt yapıya sahip kişiler basit seviye Osmanlıca kursu ile basit matbu eserleri okuyabilirler. Ancak nümizmatik, arkeoloji, kronoloji, astroloji, heraldik, epigrafi gibi durumlarda ileri seviye Arapça ve Farsça bilmek önem kazanır.

Osmanlıca kursu için yıllarını metafiziğe ve astrolojiye vermiş metafizik uzmanı, astrolog Zeynel Eroğlu’nun kurslarından yararlanarak Osmanlıcayı öğrenme imkanına sahip olabilirsiniz.

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

four × 4 =