Efsun İlmi Kursu

Efsun, Farsçadan dilimize yerleşmiş füsun olarak da kullanılan büyü, sihir anlamına gelmektedir. İnsanoğlu, çok eski zamanlardan beri efsun ile ilgilenmiş ve merak etmiştir. Çok eski zamanlarda insanlar toprağa dökülen suyun yağmur yağdıracağına inanmıştır. Bazı gelişmemiş toplumlarda hala efsuna inanılmakta ve insanlar efsunun getireceği iyiliğe ya da kötülüğe karşı yöntemler geliştirmeye çalışmıştır.

Efsun, çok eski zamanlardan yani Babiller, Keldaniler, Mısırlı ve Süryaniler arasında oldukça yaygındı ve efsunla ilgilenen birçok sihirbaz bulunmaktaydı. Efsun, söz ve telkinlerle çeşitli ot ve tütsülerle yapılır. İyi ve kötü amaçlı yapılabilir. Burada efsunu yapan kişinin söylediği bazı özel sözler yapılan kişiyi etkisiz hale getirir ve aklına hükmetme imkanını verir.

Efsun nedir? Efsuna karşı neler yapılmalıdır?

Efsun kimine göre bir sihir ya da büyü kimine göre göz boyamak kimine göre hokkabazlık ya da el çabukluğudur. Efsun, hayal olarak görüleni gerçekmiş gibi gösterme sanatıdır. Eskiden insanlar sihirden ve sihirbazdan oldukça korkarlardı. Bunun yanında yıldıza tapan Keldaniler, tüm idarenin yıldızlarda olduğunu, tüm kötülüğün ve iyiliğin yıldızlardan geldiğini düşünürlerdi. Bu yüzden yıldızlarla yapılan sihir, büyü gibi şeylerden oldukça çekinirlerdi.

Muskalar, cinlerden yardım alarak bazı güçlerden yararlanmak da çok eski zamanlardan günümüze kadar ulaşan bazı yöntemlerdir. Bunlar ispritizma, üfürükçülük olarak adlandırılırlar.

Sihrin en karmaşık, aldatıcı ve tehlikeli aşaması ise hipnotizma, manyetizma ve fakirizmdir. Ruhunu güçlü tutanlara göre insan ruhu, öldürme, diriltme, bünyeyi değiştirme derecesine tasfiye yolu ile ulaşabilirler.

Sihir ve sihirbazcılık, Yahudiler arasında oldukça yaygındı ve Hz. Süleyman’ın bile tahtını sihirle elde ettiğine inanılırdı. Hz. Süleyman’ın peygamber olduğu zaman bile kendisinin büyücü olduğu sihirbazlıkla uğraştığına inanıldı.

İslam dini, sihri, büyüyü yasaklamış ve haram kılmıştır. Efsun, büyünün söz ve telkinle, çeşitli özel bitki ve tütsülerle yapılanıdır. Efsunun yapan kişi bunu iyiye ya da kötüye kullanmak için yapabilir. Efsun yapılırken kullanılan sözler, edilen dualar da özeldir.

Efsun ilmi kursu alabilirsiniz. Ancak bunu iyi yönde kullanmak önemlidir. Yapmanız gereken tek şey metafizik uzmanı, medyum astrolog Zeynel Eroğlu yönetiminde Efsun ilmi kursu alarak alacağınız bu eğitimi iyi yönde kullanmaktır.

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

9 − 1 =