Cin İlmi Kursu

Cin, halk arasında üç harfli olarak nitelendirilen, beş duyu ile görülüp hissedilmeyen, tıpkı insanlar gibi Allah’ın emirlerine uyan bedensiz varlıklardır. Mariç ateşinin alevinden yaratıldıklarından insanlar cinleri göremez. Zulmani ve nurani olmak üzere iki kısım cin vardır. Zulmani yani ateşin narından yaratılana cin, nurani olanına ise melek denmektedir. İnsanlar gibi dini inanışları vardır. Dini inanışlı olanlarına ulvi, inanışı olmayan cinlere ise süfli denir.

Cinler, kısa sürelerde uzun mesafeleri aşabilir, insanları görebilir ve Allah’ın izin verdiği derecede bazı şeyleri bilebilirler. Cin konusu insanoğlunun her zaman merakını çekmiştir. Cin görmek, cin çağırmak, cinden geleceğe dair bilgiler almak gibi konular insanları her zaman cezbetmiştir.

Cin çarpması nedir?

Cin çarpması ister cin çağırma eylemi gerçekleşirken olsun isterse bu tür işlerle uğraşmadan olsun olabilen bir durumdur. Halk arasında böyle kişilere cin çarpmış, cinlenmiş, cinlere karışmış gibi ifadeler kullanılır. Kuvvetli bir iradesi ve cesareti olmayan kişiler cin çağırdığı zaman cinin görüntüsünden korkarak cesaretlerini yitirir ve iradesiz olurlar. Böyle bir durumda çağrılan cin çağıran kişinin emrine girmek yerin kişiyi hükmü altına alır. Bu şekilde kişi cin çarpmasına tutulur. Bu yüzden cin çağırmak için ilk önce çok büyük bir irade ve cesarete ihtiyaç vardır.

Cin çağırmak kadar cinin geri gönderilmesi de ayrıca önemlidir. Cini çağırdığınız zaman ona hükmedebilmeli ve size saygı duymasını sağlamalısınız. Bunun için sadece iradeli ve cesaretli olmak yanında çok da sağlam yapıda bilgiye sahip olmanız gerekir. Bu yüzden cin ilmi kursu alarak bu işi daha bilinçli şekilde yapmanız gerekir. Eğer bilinçsiz şekilde cin çağırma eylemini yaparsanız cini gönderemediğinizde cini kendinize musallat etmiş olur ve hayatınızı kendinize zehir edersiniz. Bu yüzden bu konuda yani cin ilmi kursu almadan bu tür bir eyleme kesinlikle girişmemelisiniz.

Cin çağırmanın yollarını anlatan birçok kitap vardır. Bu kitaplara bakarak insanlar kayıp eşyaları bulmak, define aramak, cinlerle konuşmak, cinleri görmek gibi heveslere kapılırlar. Ancak cin çağırmak çok ilginç olduğu kadar çok da tehlikeli, bilgi ve maharet isteyen bir olaydır. Bu yüzden cin ilmi kursu alınmalıdır. Bunun için metafizik uzmanı, medyum astrolog Zeynel Eroğlu yönetiminde cin ilmi kursunu alarak cinler konusunda daha bilinçli olabilir, cinler konusunda atacağınız her adımı daha dikkatli ve sağlam şekilde atmış olursunuz.

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

13 − two =