Havas Çalışmaları

İnsanlar, akıllarının erdiği zamandan bu yana ruhani olayları çok merak etmiş ve bu doğrultuda yapılan çalışmaları oldukça ciddiye almıştır. İnsanoğlunun en çok merak ettiği konulardan biri havas ilmidir. Yapılan havas çalışmaları sayesinde birçok kişi, içinde bulunduğu ruhani bunalımlarından kurtulma yolunu seçmektedir.

Çoğu insan, içinde bulunduğu sıkıntıların çoğunu atlatamamaktadır. Bu yüzden manevi ya da ruhsal sorunlarından kurtulmak için birtakım yöntemlere başvururlar. Bu yöntemlerden biri olan havas çalışmaları ile birçok kişi, sıkıntılı günleri atlatmakta ve huzura kavuşabilmektedir.

Havas ilmi nedir?

Havas ilmi, Kuran ve sünnet üzerine yapılagelen kişileri manevi yönden tedavi etme yöntemidir. Yani havas alimleri, kişilerin bedenlerine giren, kişilere musallat olan üç harfi varlıklar olarak nitelendirilen cinlerden kurtarma ilmidir.

Havas çalışmalarını herkes yapabilir mi?

Havas ilmi, çok önemli ve dikkat isteyen bir ilimdir. Çoğu kendini bilmez kişi, insanların bu sıkıntılarından yararlanarak insanları sömürmekte hem maddi hem de manevi yönden insanları yaralamaktadır. Bu yüzden havas çalışmaları konusunun uzmanı kişiler tarafından yapılmalıdır.

Havas ilmi konusunda birçok kitap olmasına rağmen konusunda uzman ve deneyimli olmayan kişiler tarafından uygulandığında kişiye yarardan çok zarar getirir. Bu yüzden havas çalışmalarını yapacak kişi de uzmanlık ve deneyiminin yanında bazı özelliklerinin de olması gerekir.

  • Havas ilmini uygulayacak kişide muhakkak Osmanlıca ve Arapça dilini çok iyi bilmeli hem en iyi derecede okumalı hem de yazabilmelidir.
  • İslami konuda yaşantısına oldukça dikkat etmeli ve bunun gereklerini tam olarak yerine getiriyor olmalıdır.
  • Havas ilminde ilerlemek isteniyorsa hem elinde Arapça ve Osmanlıca en iyi kaynaklar olmalı hem de bu konuda belli süre uzman ve deneyimli kişiden ders almış olmalıdır. Yani eğitim aldığı kişiden icazet almalıdır.
  • Kendisine belli bir zikir cetveli oluşturmalı ve buna göre yoluna devam etmelidir. Tüm bu özelliklerin yanında havas ilmine yeterli zamanı ayırmalı ve bu ilmi ilerletebilecek ruhani özellikleri taşımalıdır.

Havas ilmi şakaya gelmeyen ve yapılacak en ufak bir hatada kişinin hayatını kötü yönde etkileyecek bir güce sahiptir. Bu yüzden havas ilmi ile uğraşırken muhakkak dikkatli olmalıdır. Ancak uzun yıllarını bu ilme adamış kişilerden yardım alması çok önemlidir. Havas ilmi sabır ve zaman gerektiren bir çalışmadır. Eğer yeterince sabırlı değilseniz havas ilminde deneyimli ve uzman kişilerin yardımını almalı sırf merak yüzünden bu tür bir çalışmanın içine girilmemelidir. Metafizik uzmanı, astrolog Zeynel Eroğlu’ndan alacağınız havas çalışmaları doğrultusunda siz de yaşamınıza çok daha kaliteli şekilde devam etme imkanına sahip olabilirsiniz.

 

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 + 2 =