El Falı Kursu

El Falı Kursu

İnsanoğlu, her zaman geleceği öğrenme merakı içinde olmuş ve bu geleceği öğrenmek, kader çizgisini çözümlemek için çeşitli yöntemler, uygulamalar geliştirmiştir. Bu yöntem ve uygulamalardan biri de el falıdır. Eller, avuç içindeki çizgiler, parmak ve tırnaklar, karakterimizi, hedeflerimizi ve kaderimizin ipuçlarını bize verirler. Her insan güçlü yanlarının yanında zayıf yanlarını öğrenmek ister. Yetenekleri, yapabileceklerinin sınırını bilmek insana daha fazla güç verir.

El falı, Eski Mısır’dan Hindistan’a çok eski çağlardan günümüze kadar gelmiştir. Günümüzde ise çingeneler tarafından uygulanan el falı eski devirlerde gizli bilimciler yani Okültistler tarafından da kullanılmıştır.

Sol el ruhsal doğaya yani karanlık olana sağ el ise aktif doğaya yani aydınlık olana işaret etmektedir. Orta parmak kaderi temsil ederken yüzük parmağı sanat ve talihi işaret eder. Serçe parmak bilimi ve tüm faaliyetleri ve bunların hesaplarını gösterir. İşaret parmağı maddi hırsı gösterir. Başparmak ise insanın iradesini, mantığını ve karakteristik özelliklerini gösterir.

Avuç içindeki çizgiler neyi ifade eder?

  • Canlılığı ve uzunluğu temsil eden hayat çizgisi
  • Duygusal durumu gösteren kalp çizgisi
  • Zeka ve zihin durumunu gösteren akıl çizgisinden oluşur.

El falına bakarken avuç içindeki çizgileri çok iyi okumalı ve anlamlarını çok iyi yorumlamanın dışında el tiplerine ve ne anlama geldiklerine de çok dikkat etmek gerekir. El tipleri çeşitlidir ve avuç içindeki çizgiler yanında bu el tipleri de yorumlamaya oldukça etki ederler.

  • Uzun parmaklar, dikdörtgen şeklinde avuç su grubunu
  • Kısa parmaklar, kare şeklinde avuç toprak grubunu
  • Uzun parmaklar, kare şeklinde avuç hava grubunu
  • Kısa parmaklar, dikdörtgen şeklinde avuç ateş grubunu temsil eder.

İnce uzun eller beceriyi, kurnazlığı belirtirken avuç için kalın ve büyük eller kuvvetli içgüdülere ve aynı zamanda açgözlülüğe delalet eder. Avuç içi ufak eller kibarlığı, inceliği, zevke düşkünlüğü ve dehayı gösterir. Büyük ve uzun parmaklı kişiler iştahlı olur ve içkiye düşkünlük gösterir. Ufak ve ince parmaklar kurnazdır ve becerikli insanlardır. Kısa eller zekalı ve kuvvetli iradeye sahip kişiler olarak kabul edilir. Kalın ve büyük eller uyuşuk zekayı gösterir.

El falı bakmak çok kolay değildir ve çizgileri yorumlamak, ellere ve parmakların yapısına göre yorumlamalarda bulunmak gerekir. el falına dair her türlü bilgiyi almak ve bilinçli şekilde el falına bakmak için metafizik uzmanı, medyum astrolog Zeynel Eroğlu’ndan el falı kursu alabilirsiniz.

 

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

sixteen + 15 =