Kategori: Makaleler

Astro Yorumun Günlük Yaşama Katkıları

Konuya yabancı olanların ilk aklına gelen soru şudur: “Peki haritama baktırayım da, bu harita yorumunun bana pratikte yararı nedir? Yani gündelik yaşamda kullanabilecek miyim aldığım ayrıntıları?”  Elbette uygulaması olmayan, günlük yaşama yansımayan ve yaşantımızda bize karmaşık yada bilinemez gelen olayları çözmeyecekse bu disipline sebep danışalım ki? Astro Yorumun günlük yaşama katkılarını anlayabilmek adına astrolojinin ve …

Astroloji Sınırları Genişletir

Astroloji geçmişten günümüze yansıyan kadim bir disiplin dalı olduğu için akıl-mantık-duygu üçgeninde bireyin maksimum yardımcısı konumundadır.gündelik yaşam olaylarına cevap verirken bu üçlemede oluşturmamız gereken dengeler oynaktır ve sık sık değişir. Ara sıra aklı arasıra de duyguyu ön plana almak gerekebilir. Mantık ise sık sık devreye girmek ister. Hatta tüm devreleri ele geçirmek dahi ister… Bu …

Astroloji Ve Özgüven

Astrolojik açıdan özgüven, kısaca gayeye ulaşabilme kapasitesi ve inancı şekilde tanımlanabilir. şahsi bütünlük ve insanın kendine duyduğu saygı, müspet düşünce ve iyimser gerçekçilik özgüveni oluşturan unsurlardır. Bu tanım insanın kendini nasıl algılaması gerektiğinin de ipuçlarını veriyor bize… şayet kendimizle ilgili iç resimler kuvvetli, diri, parlak ve yetkinse özgüvenimiz tam manasına gelmektedir. Beynimizin her hücresi o …

Mikro Ve Makroda Astroloji

Güneş sisteminin içersinde güneş, ay ve gezegenlerin insanları ruhen  ve fiziken  etkilemesi bilim yönünden inkar edilemeyecek bir gerçektir. Kadim astrolojinin ele aldığı güneş sistemi ve ötesindeki sabit yıldızların; doğum haritamıza göre bizim kişiliğimiz, psikolojik yapımız ve kaderimizle ilintili bulunduğu görüşünün pozitif ilim anlayışı içinde yeri yoktur. lakin daha eski çağlarda, her şeyin birbiri ile bağlantılı …

Gezegenlerin Karşılıklı Etkileşimleri

Astronomi araştırma piyasasının bir gereği şekilde yalnızca dışsal gökyüzü ile ilgilenir, göksel anatomiyi araştırır. Astrologlar ise, her gezegenin meta, öte ve gizemli yaşantısını, insan üstündeki ruhsal ve fiziksel yani görünen ve görünmeyen etkilerini tanımlar. Astrologlar, Zodyak’ın her bir burcunun karakterini tanımlar ve gezegenlerle olan bağlantılarını da hususi şekilde ortaya koyar. Antik dönemlerde kraliyet ailesinden bir …

Gezegenler Hiyareşisi Ve Yedi Felek

Astroloji ezoterik bir disiplindir. Gezegenler ve felekler konuları kadim astrolojide derinlemesine işlenmiştir. içinde yaşadığımız çağ astrolojisi kadim kökeninin yanı dizi elbette pek çok alandanda yararlanmaktadır ama astrolojiyi bütünsel Hermetik kökeninden uzaklaştırma çabası doğru bir gayret değildir. Hermetik kökeni bilerek, çağımız uygar araştırma alanlarından da yararlanıp yeni sentezler yaparak alışmak astroloğu eşzamanlı şekilde güncel ve kadim …

Ezoterik Astrolojıye Giriş

Gökteki cisimler, gezegenler, yıldızlar, güneş, ay ve gök yüzünde bulunan cisimlerin devirsel eylemlerin her dönemeçte insanların dikkatini çekmiş ve derin bir araştırma konusu olmuştur. tarihsel süreç içinde, günümüzden binlerce yıl öncesinde varolmuş çeşitli uygarlıklarda, yoğun şekilde çağdaş astronomik gözlemlerin astroloji ve kadim öğretiler aracılığı ile yapıldığını ve detaylı yıldız haritalarının çıkarılmış olduğunu gözlemliyoruz. Kadim ve …

Kendimizle Yüzleşme Zamanı!

Hepimizin kendisine sorduğu “Ben, niye buradayım?” sorusuna cevap verdiği adına, Ay Düğümleri, batı astrolojisinde doğum haritasının çok kayda değer bir parçasıdır. Ruhumuzun bu hayattaki niyeti ve geleceği, şimal Ay Düğümü ile ruhumuzun geçmişi de Güney Ay Düğümü ile bağdaştırılır. kuzey Ay Düğümü, bizi geleceğe, Güney Ay Düğümü ise geçmişe çeker. Biz bu yazıda öncelikli şekilde …

Gezegenler ve Esmalar

Makro kozmik sır mikro kozmosun arasında gizlenmiştir. insan, âleme giriş kapısıdır ve kendini bilen Rabbini bilir. işte bu sebeple kendimizi bilmek, anlamak ve neticesinde gerçekte ‘hatırlamak’ adına ontolojik manada en değerli anahtarlardan biri, bütün yaratılışa gövde veren adı cami olan Allah ile onda meknuz başka 99 Esmaü’l Hüsna’dır. Bir öteki de bizde sabitlenmiş o biricik …

Astrolojide Minör Asaletler

Klasik Astroloji, günümüzdede astrologlarının bir coğunun bilmediği teknikleri ve yolları barındırırdı. Bunlardan birileri haritanın okunmasında (betimlenmesinde) birileri öngörülerde kullanılırdı. Haritanın okunmasında en dikkat edilen unsurlar gezegenlerin evlerde ve burçlardaki yerleşimleri, açıları, retro yada direkt hareketleri, ortalamanın üzerinde veya altında hızla hareketleri, ay düğümleriyle, Arap noktalarıyla, sabit yıldızlarla ilişkilerine göre güçlülük yada zayıflıkları benzeri faktörlerdi. Gezegenlerin …