Kategori: Kozmik İlimler

Kabala

KABALA NEDİR? Kabala sadece Metafizik güçleri ve bu güçlerin uzantılarını araştırmaktadır… Bu güçlerin dayandığı Yüksek Tümel Zekâ sistemi anlamına gelen ATSMUTO, ufkumuzun ve bizim ulaşabileceğimiz alanların dışında kalmaktadır. Bu nedenle kabala, bilmediğimiz tanımadığımız ve kendisine ulaşamadığımız bir seviyede olan her hangi bir varlık hakkında fikir ileri sürmez ve erişmediği bir varlığa isim takmaz. Kabala, din …

Kozmoloji

KOZMOLOJİ NEDİR? Her ne kadar kozmoloji sözcüğü nispeten yakın zamanlı bir sözcük olsa da, evren tarih boyunca bilim, felsefe, ezoterizm ve din gibi farklı disiplinler tarafından araştırma konusu olmuştur. Evrenbilim[1] (Evren bilimi[2]) veya Kozmoloji bir bütün olarak evreni konu alan bilim dalının ismidir. Kozmoloji sözcüğü Yunanca κοσμολογ?α (cosmologia, κ?σμος (kozmos) düzen + λογια (logia) söylev) …

Ezoterizm

EZOTERİZM NEDİR? Ezoterizm kutsal olana daha derin bir bakıştır… Ezoterizm nedir konusu ve Ezoterizm nedir hakkında tüm bilgiler… Ezoterik öğretiler, çağlar boyunca ,sadece bu öğretileri almaya hazır kimselere gerektiği gibi verildiğinden ve çağın getirdiği değişikliklere gerek semboloji gerekse de açıklama yönünden uyum sağlayabildiği için günümüze kadar gelmiştir. Ezoterizm nedir Hepimiz eski bir metni okuduğumuzda ya …

Bioenerji

BİOENERJİ NEDİR? Bioenerji nedir konusu ve Bioenerji nedir hakkında tüm bilgiler…   Bioenerji’nin kelime anlamı; doğal olan enerjidir. Ancak bizim burada bahsedeceğimiz Bioenerji, hepimizin içinde bulunan iyileştirici bir güçtür. Bioenerji, kainatın yaratıcısı olan yüce Allah’ın katından bütün yarattıklarının üzerine gönderilen bir hayat akımıdır. Bioenerji kozmik kaynaklıdır. Bu kozmik akım vasıtasıyladır ki ; Allah yarattıklarının görüntü aleminde devamlılığını temin …

Kirlian Fotografciligi

KİRLİAN FOTOĞRAFÇILIĞI NEDİR? Kirlian Kamerası’nın Yapısı Kirlian Kamerası cansız nesne veya canlı varlıkların fotoğraf görüntülerinin yüksek değerli bir elektriksel alan vasıtasıyla elde edildiği cihazdır. Teknik bakımdan, bu görüntülerin elde edilmesinde kullanılan iki metot vardır. Birinci metot, söz konusu nesneye kuvvetlice elektrik vermek ve ondan yayılan radyasyonun karanlıkta normal bir kamera ile fotoğrafını çekmekten ibarettir. İkinci …

Feng Shui

FENG-SHUI NEDİR? Feng shui konusu ve Feng shui hakkında tüm bilgiler… Feng Shui bulunduğumuz ortamda (bu iç ya da dış mekan olabilir) uyum içinde yaşama bilimidir ve bu uyumu sağlamak için de her ortam için değişik teknikler kullanılır. Sözlük anlamı “rüzgar” ve “su” dur. Rüzgar ve su, doğayı etkileyen iki akıcı elementtir. Chi yaşam enerjisi …

Duru görü

Duru Görü – Duru Görü Teknikleri DURU GÖRÜ NEDİR? Duru görü konusu ve Duru görü hakkında tüm bilgiler… Klasik psikolojinin sınırları ötesindeki olguları içeren parapsikoloji, gerek Amerika’da, gerekse SSCB’de bir çok üniversitede bir bilim dalı olarak okutulmakta ve bu konuda birçok kuruluş tarafından araştırma yapılmaktadır. California’daki John F. Kennedy Üniversitesi Parapsikoloji Bölümü’nün tanımıma göre: “Parapsikoloji …

Telekinezi

Telekinezi – Telekinezi Teknikleri TELEKİNEZİ NEDİR? Telekinesis düşünce gücü ile cisimleri oynatmaktır. Bu herkeste olan bir yetenektir. Ne bir mucize ne de bir efsane. Tek gereken inanmak! Telekinezi konusu ve Telekinezi hakkında tüm bilgiler… Telekinezi yeteneği doğal bir yetenektir, fakat tek sorun bu beceriyi öğrenebilmektedir. Öncelikle olayın Düşünce-Beyin-Bilinç-İnanç dörtlüsünde bittiğini söyleyelim. Ayrıca bazı araştırmalar da …

Telepati

Telepati Teknikleri – Telepati Deneyimleri TELEPATİ NEDİR? Klasik paranormal olaylar olan Telepati ve Ruhsal Görü aslında duyu ötesi algı adıyla bilinen yeteneklerdendir. Telepati nedir konusu ve Telepati nedir hakkında tüm bilgiler… Bu iki yeteneği birbirinden ayırmak güçtür. Genellikle Telepati (Uzaduyum), zihinler arasındaki paranormal bilgi iletişimi olarak kabul edilir; Ruhsal Görüde ise bilgi başka bir zihnin …

Astral seyahat

Astral Seyahat Teknikleri – Astral Seyahat Deneyimleri ASTRAL SEYAHAT NEDİR? Astral seyahat nedir konusu ve Astral seyahat nedir hakkında tüm bilgiler… Bedenimizi belirli bir süre terk ederek çeşitli yerlere düşünce hızı ile gidip, gittiğimiz yerlerde meydana gelen olayları izleyebilmemiz mümkündür. Parapsikoloji Enstitüleri’nde incelenen duyular dışı algılamalarımız arasında en ilginçlerinden biridir… Şuurumuzun bedenimizin dışına yansıması yada …