Ezoterik Astroloji Kursu

Ezoterik Astroloji Kursu

Ezoterik kelime manasıyla içe yönelmek demektir. Ezoterizm ise ne konu olursa olsun o konu hakkında derin bilgiye ve sırlara ulaşmak ve bu bilgi ve sırların o konunun üstadı, ehli kişi tarafından kişilere öğretilmesi sanatıdır.

Ezoterizmin herhangi bir dinle alakası, ilişkisi yoktur. Bir din ya da inanış üzerine kurulmamıştır. Ezoterik, astroloji ile iç içedir ve ortak bir kaynağı paylaşırlar. Ezoterik astroloji, ruh ile bağlantının nasıl kurulduğunu, bağlantı kurulan ruh ile kişinin nasıl uyumlu hale getirileceği hakkında bilgi verir. Ezoterik astroloji, mantık ve sezgiyi beraber kullanır. Yani akıl ve kalp dengeli ve uyumlu şekilde çalışmaya başlar.

Ezoterik astrolojide hangi devreler görülür?

Ezoterik astrolojide yedi yıllık devreler vardır. Her bir burcun üzerinde kalma süresi 7 yıl olan Uranüs, güneş etrafında 84 yılda dönüşümünü tamamlar.

  • Doğum ile başlayan ve 7 yaşına kadar süren ay devresi
  • İkinci devre 7-14 yaş aralığında olan Merkür’dür.
  • Üçüncü devre 14-21 yaş aralığında olan Venüs’tür. Ergenlik döneminin sona ermesiyle başlar.
  • Dördüncü devre 21-28 yaş aralığını kontrol eden Güneş’tir. Bireyin kişiliği bu devrede oturmuştur.
  • Beşinci devre 28-35 yaş aralığı olan Mars’tır.
  • Altıncı devre ise 35-42 yaş aralığını kapsayan Jüpiter’e aittir.
  • Yedinci ve son devre ise 42-49 yaş aralığı olan Satürn’dür.

Ezoterik astroloji, evren ve insan arasındaki alışverişin en önemli delillerinden biridir. Yani evren makro kozmosu ve insan mikro kozmosu arasında bir alışveriş vardır. Ezoterik astroloji bu alışverişi gösteren en önemli göstergedir. Ezoterik astroloji insanı Yin ve Yang olarak yani üst varlık ve alt varlık olarak kabul eder. Üst varlığı ilahi kudret, ilahi sevgi ve ilahi bilgi oluşturur. Alt varlık ise mental beden yani düşünce, astral beden yani duygu, fizik beden, bedensel arzular, faaliyet güçleri ve bedensel güdüler olarak kabul edilir.

Ezoterik astroloji Teozofik astroloji olarak da adlandırılır. Buna göre yedi şakra, yedi taslak, yedi beden bulunur. Bunlar kozmik, semavi, ruhsal, kozal, mental, astral ve fizik bedenler olarak kabul edilir. Kozmik, semavi ve ruhsal planlar üst planları, kozal, mental, fizik ve astral planlar alt planları oluşturur.

Ezoterik astroloji kursu alarak ezoterizmi öğrenebilir ve hayatınıza uyarlayabilirsiniz. Metafizik uzmanı, medyum astrolog Zeynel Eroğlu yönetiminde katılacağınız kurslar sayesinde ezoterizmi içinize çekebilir, ezoretik astroloji hakkında bilmek istediklerinizi, merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

two + thirteen =