Çin Astrolojisi Kursu

Çin Astrolojisi Kursu

On iki burç ve sembollerle açıklanan, hayvan sembollerinin kullanıldığı Çin astrolojisi, yıldızlar olarak pek tanımlanmaz. Çin astrolojisinde olay ya da kişilik analizleri yapmak için kozmosa, doğa ritimlerine, takvime ve felsefeye ihtiyaç duyar. Gökyüzünde bulunan cisimlerin hareketlerine göre yorumlama yapar. Çin astrolojisinde yorumlar yıllık olarak yapılır. Diğer astrolojilerde olduğu gibi Çin astrolojisinde de burç sembolleri vardır. Bu semboller hayvan sembolleri ile yapılır.

Çin astrolojisindeki burçlar hangileridir?

 • Fare
 • Kaplan
 • Tavşan
 • Yılan
 • Manda
 • Ejderha,
 • Maymun
 • Keçi
 • Horoz
 • Domuz
 • Köpek
 • At

Çin’de 700 yıldan bu yana Çin takvimi kullanılmaktadır. Çin takvimi ile doğacak çocukların cinsiyeti tahmin edilmektedir. Çin astrolojisi en eski astrolojilerden biridir. Çin astrolojisi, Taoizm ön plana çıkar. Taoizm’e göre evrenin iki zıt gücü vardır. Bu da Yin ve Yang olarak tanımlanır. Güneş ve ay ise erkek ve dişi kutupların simgesi olarak kabul edilir. Çin astrolojisinde 12 adet hayvan sembolü burç dışında ateş, toprak, tahta, metal, su gibi beş element kavramı da kullanılır. Bu beş element deneyimin gezegenleridir. Güneş ve ay ise sadece Yin ve Yang’ın sembolüdür. Hayvan sembollü on iki burç ise bu beş element tarafından yönetilmektedir.

Çin horoskopu nasıl çalışır?

Çin astrolojisi, Yin Yang, beş element ve Çin takviminden oluşur. Çin takvimi altmış yıllık periyotlar halinde çalışır. Her burç 60 yıl arayla gelir. Çin horoskopu 12 burca bölünür ancak hem yapıcı hem de yıkıcı hali göz önüne alınarak 10 elemente ayrılır. Buna ilaveten Yin ve Yang kavramları da eklenerek Çin horoskopu oluşturulur. Çin astrolojisine göre kişilerin uyum tabloları çıkarılabilir. Çin astrolojisi bireyin doğumundan gelen özellikleri, şansları ve geçirdiği tüm değişimleri içine alır. Aile koşulları, karakter doğumla gelen özellikler olmasına rağmen Çin astrolojisinde kader sabit kalmaz. Sene içinde yapılan tüm hareketler kaderi etkilemektedir. Çin astrolojisine göre yapıcı element devresi tahta-ateş-toprak-metal-su-tahta, yıkıcı element devresi ise su-ateş-metal-tahta-toprak-su sırasıyla oluşur.

Çin astrolojisini öğrenmek istiyorsanız metafizik uzmanı, medyum astrolog Zeynel Eroğlu yönetiminde Çin astrolojisi kurslarına katılabilir, kafanıza takılan tüm soruların cevaplarını alacağınız kurslarda bulabilirsiniz.

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

17 − fifteen =